Folosirea site-ului www.georgianaghita.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Ghiță Georgiana-Andreea PFA își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi accesată în această pagină.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă înțelegerea dintre părți.

Ghiță Georgiana-Andreea PFA garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (citirea articolelor, informare), pe site-ul https://georgianaghita.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta maniera, în scopuri comerciale sau fără acordul prealabil scris al acesteia.

Întregul conținut al site-ului https://georgianaghita – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea https://georgianaghita.ro și a furnizorilor săi și este aparat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Ghiță Georgiana-Andreea PFA a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Domeniul https://georgianaghita.ro este deținut de către Ghiță Georgiana-Andreea PFA, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Bulevardul BUCUREŞTII NOI, Nr. 136, PARTER, Ap. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. F40/3509/09.05.2023, având CUI 48129531. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor și emblemelor, în forma directa sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă este interzisă și se pedepsește conform legii.